Autor är en ideell förening som bedriver bildningsverksamhet inom det litterärt konstnärliga området. Som en del av detta ger föreningen ut en egen skriftserie, publicerar nätbaserade texter under Autor Eter samt poetiker i serien Autor Chap.

Namnet Autor har vi lånat av Thomas Thorild som i början av augusti 1791 gav ut första delen av En Critik öfver Critiker på Autors förlag.

Den ideella föreningen Autor har uppstått i anslutning till Litterär gestaltning vid Göteborgs universitet, men är ekonomiskt och administrativt helt fristående från universitetet. Idag drivs föreningen av alumner vid Litterär gestaltning och Litterär översättning.

E-post: info(a)autor.se