Kunde jag som skuggans dunkel
omhöljas av trädens grenar,
där bland bladens täta grönska
finna skygd och tryggat gömsle.
Kunde jag av höstens dagrar
plånas ut i bleknat skimmer.