Kunde jag som höstens blomster
vissna ned, som gräset gulna,
torka och av regnets strömmar
lösas upp i ler och mylla.
Kunde jag som mullen mörkna
och i djupet dala, sjunka.