Autor

PRESENTATION
KONTAKTINFORMATION

STYRELSEN

SKRIFTSERIEN

AUTOR ETER

AUTOR AKT

AUTOR RETRO

LITTERÄR GESTALTNING

AUTOR är en ideell förening vars syfte är att bedriva bildningsverksamhet inom det litterärt konstnärliga området. Som en del av detta ger föreningen ut en egen skriftserie och publicerar nätbaserade texter i annexet AUTOR ETER (se länkar till vänster). Vårt namn har vi lånat av Thomas Thorild som i början av augusti år 1791 gav ut första delen av En Critik öfver Critiker på AUTORS FÖRLAG. I juli samma år skriver han till bokens tryckare Fru Elsa Fougt: »Det är verkeligen för Literaturen en liten nyttig bok.»

Den ideella föreningen AUTOR har uppstått i anslutning till Litterär gestaltning (Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet), men är ekonomiskt och administrativt en från universitetet helt fristående verksamhet.