Autor

PRESENTATION
KONTAKTINFORMATION

STYRELSEN

SKRIFTSERIEN

AUTOR ETER

AUTOR AKT

AUTOR RETRO

LITTERÄR GESTALTNING

Styrelsen består för närvarande av

Helena Fagertun, ordförande
Kristofer Folkhammar, vice ordförande
Jesper Brygger, sekreterare
Ulf Krook, kassör
Khashayar Naderehvandi
Elise Ingvarsson
David Vikgren
REVISOR
Gro Dahle